Gert-Jan Schotanus

gert-jan-schotanus-groot.jpgBinnenkort ontstaat een nieuwe gemeente door de fusie van Alphen, Boskoop en Rijnwoude. Als lijstrekker van de SGP voor de komende gemeenteraadsverkiezingen wil ik me aan u voorstellen.

Mijn naam is Gert-Jan Schotanus, ben geboren op 22 oktober in 1971 en gehuwd met Linda. Wij hebben vier kinderen tussen de dertien en vier jaar en zijn woonachtig in Boskoop. Op dit moment ben ik teamleider op het Wellant College in onze woonplaats. Hier ben ik integraal verantwoordelijk voor het gehele onderwijsproces. Vóór de overstap naar dit ‘groene onderwijs’ heb ik op het Driestar College te Leiden gewerkt.

Al sinds 2002 ben ik betrokken bij de SGP in Boskoop. In de periode tot 2006 ben ik actief geweest als raadslid voor de combinatiefractie van de ChristenUnie-SGP. En in de periode van 2006 tot 2010 was ik wethouder namens deze fractie. Tot mijn portefeuilles behoorden onder andere financiën, openbare ruimte en infrastructuur. In deze periode hebben we als SGP veel dingen kunnen bijdragen. Zo is bijvoorbeeld de rotonde op de N207/Halve Raak gerealiseerd en zijn er diverse Boskoopse wegen opgeknapt en voorzien van een nieuwe inrichting. Daarnaast is de artikel 12 status die jarenlang op onze gemeente lag opgeheven en is Boskoop een gezonde financiële gemeente geworden.

D.V. 13 november kunt u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen uw stem uitbrengen. Wij roepen u van harte op om dit op de SGP te doen. Gezien de opgaven waar de nieuwe gemeente voor staat, is uw stem van groot belang. Hoe meer/breder wij door u gesteund worden, hoe meer wij onze invloed zullen kunnen aanwenden in de ontwikkelingen die ophanden zijn. Een aantal opgaven voor de nieuwe gemeente Alphen aan de Rijn zijn onder andere het realiseren van een goed kernenbeleid, de ontwikkeling van een juiste bereikbaarheid voor het centrum van Alphen en het voorkomen van het dichtslibben van de diverse toegangswegen.

Voor de SGP is de realisering van een goed kernenbeleid een belangrijk item. Met ingang van januari 2014 is er sprake van een samenvoeging van zeer diverse gemeentelijke kernen die ieder hun eigenheid hebben. Voor de SGP is het van groot belang dat die kernen hun oorspronkelijke eigenheid ook blijven behouden en niet zullen ‘ondersneeuwen’ in de grote gemeente. Wat bijvoorbeeld goed is voor de ‘kern Alphen’ is wellicht niet geschikt voor de ‘kern Benthuizen’. Zo staat de SGP stevig voor de zondagsrust; één van de dingen die ons in de ‘kern’ raken.

Verder zijn een gedegen veiligheidsbeleid en een stevige inzet voor de sierteelt twee punten die bij de SGP in een hoog vaandel staan. In de politiek en zeker ook bij de ophanden zijnde fusie vragen deze en vele andere zaken om een goede visie. De SGP kan hier met oog voor de inwoners en met de juiste kennis van zaken een belangrijke bijdrage aan leveren. Onze uitgangspunten zullen net als vanouds gebaseerd zijn op de Bijbel. Vind u die ‘kern’ ook zo belangrijk? Steun ons dan met uw stem D.V.!