Hans van Kuijk

hans-van-kuijk-groot.jpgHet zal niemand zijn ontgaan: Rijnwoude gaat met Boskoop en Alphen aan den Rijn fuseren tot een nieuwe 100.000+ gemeente in het Groene Hart. Voor sommigen een uitdaging, anderen zien het wellicht met lede ogen tegemoet. Hoe dan ook, het gaat per 1 januari 2014 echt gebeuren. Als nummer 3 op de kieslijst voor de nieuwe gemeente wil ik me graag even aan u voorstellen.

Ik ben Hans van Kuijk, al 27 jaar woonachtig in het mooie Benthuizen en getrouwd met Willy. Onze 3 kinderen zijn getrouwd en we hebben 9 kleinkinderen, waar we terg rots op zijn. Ik werk op de Leidse universiteit als hoofd van de afdeling koudetechniek (is een onderdeel van de natuurkunde) en ben daarnaast parttime docent aan de Leidse Instrumentmakers school (LIS).

Sinds 2004 ben ik actief in de gecombineerde Rijnwoudse fractie SGP/hristenUnie, sinds 2006 als raadslid en fractievoorzitter. Ik behartig onze partijbelangen in de Commissie Ruimtelijke Zaken en ben daarnaast sinds 2010 voorzitter van de Commissie Welzijn. Voor mij is het behoud van de identiteit van onze kernen in Rijnwoude altijd van groot belang geweest. Als burger moet je je er blijvend thuis voelen.

De afgelopen jaren heb ik me ingezet voor het onderhoud van de begraafplaatsen, het openbaar groen en het wegenonderhoud in onze kernen. De boomsierteelt draag ik een warm hart toe en ik heb steeds gepleit voor de belangen van de boomkwekers. Voor mij en de SGP moet het Groene Hart een buffer tussen de oprukkende verstedelijking blijven.

Ik vindt het belangrijk dat de voorzieningen in de kernen op peil blijven en dat we voor onze dagelijkse dingen gewoon in onze kern terecht kunnen. Gelukkig komt ook de woningbouw van de grond, ondanks de economische recessie. Woningen voor een ieder, voor zowel starters als senioren en andere doelgroepen.

Kortom: er is en blijft nog steeds genoeg om je voor de burger in te zetten. Ik roep u dan ook op om op 13 november uw stem niet verloren te laten gaan. De SGP wil er ook in de nieuwe gemeente voor u zijn en zich voor uw belangen inzetten. In een land waarin de christelijke normen en waarden steeds verder vervagen, is uw stem voor de gemeenteraad belangrijker dan ooit. Zondagsrust, bescherming van het leven, respect voor elkaar, het zijn helaas geen vanzelfsprekende zaken meer. Zonder uw stem en uw steun in het gebed kunnen wij niet. Stem daarom op DV 13 november op de SGP!