Lid worden

De SGP is een vereniging die opgebouwd is uit plaatselijke kiesverenigingen. Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden door zich aan te melden. Leden van de plaatselijke kiesvereniging zijn dus automatisch ook lid van de partij.

U kunt zich als lid aanmelden bij de secretaris door het onderstaande formulier in te vullen. De secretaris neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op. Het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging beslist over uw toelating als lid. Leden ontvangen het partijblad De Banier gratis. Onderstaand persoon wil graag lid worden van de plaatselijke kiesvereniging en daarmee ook van de landelijke SGP.