Waar staat de SGP voor

De SGP is de meest ervaren politieke partij van Nederland. In de gemeenteraden van Rijnwoude en Boskoop was de SGP reeds een bekende politieke partij. En ook in de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn is de SGP nu actief! De SGP heeft bewezen een partij te zijn die staat voor:

 • eerlijke en daadkrachtige politiek die gebaseerd is op de Bijbel: Gods Woord;
 • betrouwbare en betrokken politici die zich geïnspireerd weten door de christelijke normen en waarden?
 • een kleine en daadkrachtige overheid die dienstbaar is aan haar burgers;
 • een samenleving waarin mensen oog hebben en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Wat wil de SGP bereiken in de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn? Wanneer u de SGP uw stem en daarmee uw vertrouwen schenkt, dan kunt u er van op aan dat de volgende thema’s de komende raadsperiode op de agenda zullen staan:

 • behoud van eigenheid en vitaliteit van de kernen, door de aanwezigheid van voldoende voorzieningen en het opknappen van winkels;
 • zorg voor de kwetsbaren in de samenleving, zoals ouderen, jongeren, zieken, gehandicapten;
 • een gemeente die streng optreedt tegen criminaliteit, ook de zogenaamde ‘kleine criminaliteit’;
 • gezond financieel beleid, concreet: een sluitende begroting en geen lastenverzwaring voor de burger;
 • betere fiets- en wandelpaden en investering in openbaar vervoer en goede verbindingen;
 • de zondag als rustpunt in de week, dus winkelsluiting en geen evenementen op zondag;
 • bescherming van de boomsierteelt door vereenvoudigde regelgeving en betere ontsluiting van het sierteeltgebied;
 • meer kansen voor starters op de woningmarkt door het aanbieden van een starterslening;
 • gezinsvriendelijk beleid zoals: aanbieden van voldoende gezinswoningen en veel speelruimte en -toestellen in elke wijk;
 • een nieuwe gemeente die een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bedrijven en daardoor werkgelegenheid biedt aan haar inwoners;
 • aanscherping en handhaving van horecawetgeving;
 • verlaging van de grafrechten.